Α’ Λυκείου

Άλγεβρα2 ώρες / εβδομάδα
Γεωμετρία2 ώρες / εβδομάδα
Γλώσσα2 ώρες / εβδομάδα
Αρχαία2 ώρες / εβδομάδα
Φυσική2 ώρες / εβδομάδα
Χημεία1 ώρα / εβδομάδα

Μελέτη / εμπέδωση

Άλγεβρα2 ώρες / εβδομάδα
Φυσική2 ώρες / εβδομάδα

Β’ Λυκείου – Ανθρωπιστικές Σπουδές

Μαθήματα ΠροσανατολισμούΜαθήματα Κορμού
Αρχαία Ελληνικά4 ώρες / εβδομάδαΆλγεβρα2 ώρες / εβδομάδα
Νέα Ελληνική Γλώσσα3 ώρες / εβδομάδα
Εισαγωγή στην Ιστορία
Γ’ Λυκείου
1 ώρα / εβδομάδα
Λατινικά2 ώρες / εβδομάδα

Β’ Λυκείου – Θετικών Επιστημών

Μαθήματα ΠροσανατολισμούΜαθήματα Κορμού
Μαθηματικά2 ώρες / εβδομάδαΆλγεβρα2 ώρες / εβδομάδα
Μαθηματικά
Γ’ Λυκείου
1 ώρα / εβδομάδαΧημεία1 ώρα / εβδομάδα
Νέα Ελληνική Γλώσσα3 ώρες / εβδομάδαΦυσική2 ώρες / εβδομάδα
Φυσική2 ωρες / εβδομάδα
Χημεία
Γ’ Λυκείου
1 ώρα / εβδομάδα

Β’ Λυκείου – Οικονομίας και Πληροφορικής

Μαθήματα ΠροσανατολισμούΜαθήματα Κορμού
Μαθηματικά2 ώρες / εβδομάδαΆλγεβρα2 ώρες / εβδομάδα
Μαθηματικά
Γ’ Λυκείου
1 ώρα / εβδομάδα
Νέα Ελληνική Γλώσσα3 ώρες / εβδομάδα
ΑΟΘ1 ώρα / εβδομάδα
ΑΕΠΠ1 ώρα / εβδομάδα

Β’ Λυκείου – Επιστημών Υγείας

Μαθήματα ΠροσανατολισμούΜαθήματα Κορμού
Βιολογία
Γ’ Λυκείου
2 ώρες / εβδομάδαΆλγεβρα2 ώρες / εβδομάδα
Νέα Ελληνική Γλώσσα3 ώρες / εβδομάδαΧημεία1 ώρα / εβδομάδα
Φυσική2 ώρες / εβδομάδαΦυσική2 ώρες / εβδομάδα
Χημεία
Γ’ Λυκείου
1 ώρα / εβδομάδα

Β’ Λυκείου – ΕΠΑΛ

Μαθηματικά2 ώρες / εβδομάδα
Ελληνικά3 ώρες / εβδομάδα