Γ’ Λυκείου – Ανθρωπιστικές Σπουδές

Αρχαία5 ώρες / εβδομάδα
Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία3 ώρες / εβδομάδα
Ιστορία3 ώρες / εβδομάδα
Λατινικά3 ώρες / εβδομάδα