Γ’ Λυκείου – ΕΠΑΛ

Μαθηματικά4 ώρες / εβδομάδα
Ελληνικά3 ώρες / εβδομάδα
Ειδικότητα 11,5 ώρα / εβδομάδα
Ειδικότητα 21,5 ώρα / εβδομάδα