Α’ Γυμνασίου

Μαθηματικά3 ώρες / εβδομάδα
Αρχαία – Γλώσσα3 ώρες / εβδομάδα

Β’ Γυμνασίου

Μαθηματικά3 ώρες / εβδομάδα
Αρχαία – Γλώσσα3 ώρες / εβδομάδα
Φυσική1 ώρα / εβδομάδα
Χημεία1 ώρα / εβδομάδα

Γ’ Γυμνασίου

Μαθηματικά3 ώρες / εβδομάδα
Αρχαία – Γλώσσα3 ώρες / εβδομάδα
Φυσική – Χημεία2 ώρες / εβδομάδα