Γ’ Λυκείου – Οικονομίας και Πληροφορικής

Μαθηματικά6 ώρες / εβδομάδα
Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία3 ώρες / εβδομάδα
ΑΕΠΠ3 ώρες / εβδομάδα
ΑΟΘ3 ώρες / εβδομάδα