Γ’ Λυκείου – Θετικών Επιστημών

Φυσική5 ώρες / εβδομάδα
Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία3 ώρες / εβδομάδα
Χημεία4 ώρες / εβδομάδα
Μαθηματικά6 ώρες / εβδομάδα