Υπολογισμός Μορίων

Την Πέμπτη 18 Νοεμβρίου 2021 το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε τους συντελεστές βαρύτητας για τον υπολογισμό των μορίων των υποψηφίων. Από την επομένη, Παρασκευή 19 Νοεμβρίου, τo πρόγραμμά μας υπολογισμού μορίων, για υποψηφίους Γενικού και ΕΠΑΛ, λειτουργούσε κανονικά.

Αποφασίσαμε να το βάλουμε και στο ελεύθερο κομμάτι, χωρίς κωδικό πρόσβασης, έτσι ώστε να μπορούν οι υποψήφιοι να υπολογίσουν σωστά τα μόριά τους . Μπορούν λοιπόν οι υποψήφιοι να γράψουν τους βαθμούς που προσδοκούν να γράψουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις και να δουν τα μόριά τους σε κάθε τμήμα, να τα διατάξουν σε αύξουσα ή φθίνουσα σειρά είτε των μορίων τους είτε των περσινών βάσεών τους και να τυπώσουν τη λίστα των σχολών.

Πατήστε εδώ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *